Kako dodati staticku adresu na CentOS 8 Linuxu?

CentOS 8 – staticka adresa, Hostname, user, OS update

Uradicemo podesavanje staticke IP adrese, promenicemo ime serveru, dodacemo usera i ubacicemo istog tog usera u sudo usere da ima najvece privilegije na serveru. Pokazacemo i azuriranje Servera koje je jako vazno i treba da se radi.

Svaka vituelizacija ako zelite moze i da se snimi u slucaju ako ste nesto pogresili. Pronadjite u vasem VirtualBox ili VMware, hyper-v kako da uradite snapshoot masine ako nesto pogresite mozete da se vratite na to predhodno stanje.

Staticka & dinamicka IP adresa

Otkucajte komandu:

Ifconfig

Izlistace vam se neki adapter kao sto su ens33, lo, virbr0.

Ako vam se pokaze virbr ugasite ga posto nam nece trebati jer je to virtuelni adapter a mi smo povezani sa nasim CentOS 8 preko switch koji ste stavili a on je ens33 u mom slucaju. Ako nemate virbr slobodno preskocite ovaj deo.

Iskljucivanje virbr0

systemctl stop libvirtd.service – Zaustavaljmo servis

systemctl disable libvirtd.service – Ukidamo servis da se i pri restartu vise ne vraca.

reboot

Staticka adresa & dinamicka adresa

ifconfig

Podesavacemo ens33

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

1. Za dinamcku adresu da dobije od DHCP uradimo sledece promene

BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes

Snimimo prmene u fajlu

reboot

2. Za staticku adresu u istom fajlu promenimo sledece

BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.100.100
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.100.2
DNS1=192.168.100.2

Snimimo promene u fajlu

reboot

Napomena: Adresu sam stavio onako kako deli moj switch. Nemojte istu adresu da stavljate jer je kod vas moguce drugi opseg adresa. 192.168.100.x

Ako ne znate koju adresu da stavite mozete prvo da stavite DHCP onda restartujete masinu i kad se ulogujete otkucate route -n i pokazace vam koji adresni opseg koristi i sta vam je gateway, iskoristite te podatke.

Posle reboot sistema pogledamo da li su se uradile promene i da li funkcionise nas izlazak na internet.

ifconfig
ping 8.8.8.8
ping www.google.com

Ako je dobijeni rezultat za 8.8.8.8 i www.google.com kao na slici onda smo dobro sve podesili.

Promena HOSTNAME na linuxu

Promena imena servera FQDN (Fully qualified domain name) prvo do . je ime servera posle toga je domen.

hostname  – Provera hostname trenutnog

vi /etc/hostname
server.piincloud.com
reboot

Kreiranje novog User i dodavanje u sudo

Dodacemo jednog koristnika i njega cemo onda da ubacimo u grupu sudo usera kako bi mogao da ima privilegije kao root user. 

Napomena: Ovo nije pametno da se radi iz bezbednosnih razloga svim korisnicima.

useradd piincloud

Dodali smo usera sada treba da da mu podesimo password kako bi bio u funkciji.

passwd piincloud

Dodavanje usera u sudo users

usermod -G wheel piincloud
groups piincloud – Da vidimo kojoj grupi i podgrupi pripada user piincloud
exit

Sada se ulogujemo sa korisnikom kojeg smo napravili komandom

su piincloud

Azuriranje Centos 8 Operativnog sistema

Kada smo uradili instalaciju CentOS 8 i pre nego sto krenemo u instalaciju nekih programa i podesavanja treba da se uradi i azuriranje sistema.

Ukoliko smo ulogovani sa userom kojeg smo napravili koristimo komandu sudo ispred komande kako bi izvrsili neku bitnu radnju kao sto je azuriranje sistema. 

sudo yum update
y

Zavrsili smo sa dodeljivanjem staticke adrese za CentOS 8 server, promenili smo mu ime “hostname”, dodali smo novog usera i dodelili mu privilegije sudo usera. Poslednje smo pogledali da li server ima neka nova azuriranja i njih smo onda prihvatili. Sada mozemo da nastavimo i u nastavku cemo da uradimo instalaciju LAMP linux, mysql, apache, php7.4 na CentOS 8 linuxu.

Related Posts