Kako instalirati LAMP na CentOS 8?

Instalacija LAMP na CentOS 8- Linux, Apache, MySQL, php 7.4

Uradicemo instalaciju LAMP-a kako bi posle mogli da postavimo wordpress sajt. LAMP znaci Linux, Apache, MySQL, php.

Apache je web servis koji koristimo da nam se prikaze web prezentacija, za bazu podataka koristicemo MariaDB koja je odlicna, i php skriptni jezik.

Prvi korak uradimo Update CentOS 8

sudo dnf update

Instalacija Apache web servera na CentOS 8

sudo dnf install httpd httpd-tools

y

Instalacija Apache web servera

Kada se zavrsi instalacija omogucicemo da se pokrene pri svakom restartu.

sudo systemctl enable httpd

Omogucavanje httpd

Pokrenucemo Apache service komandom

sudo systemctl start httpd

Da potvrdimo da li radi Apache kucamo komadu

sudo systemctl status httpd

Provera statusa Apacha-a

Da vidite verziju apache kucate komandu

sudo rpm -qi httpd

Posle instalacije apache treba da uradimo Update Firewall Rules da bi omogucili upite ka web serveru

sudo firewall-cmd ‐‐permanent ‐‐zone=public ‐‐add-service=http
sudo firewall-cmd ‐‐permanent ‐‐zone=public ‐‐add-service=https
sudo firewall-cmd ‐‐reload

Firewall za apache na Centos

Instalacija MariaDB na CentOS 8

Instaliracemo MariaDB koja je inovativna i ima bolje mogucnosti i zbog toga je bolja opcija od MySQL

sudo dnf install mariadb-server mariadb
y

Instalacija MariaDB na centos

Pokrenucemo mariadb i omogucicemo da se i prilikom restarta podigne.

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Centos podesavanje mariadb

Proverimo status da li je pokrenuto.

sudo systemctl status mariadb

provera statusa mariaDB

Sledece je da osiguramo MariaDB

sudo  mysql_secure_installation

Kada nas pita da stavimo password za roota, ako ga jos nismo postavljali samo kliknemo enter i sve ostalo idemo na y.

set root pass kazemo y
Remove anonymous user y
Disallow root login remotely y
Remove test database y
Reload privilege to tables now y

Centos 8 mariadb konfiguracija

Instalacija PHP 7 za CentOS 8

Instaliracemo poslednju verziju PHP koja je trenutno 7.4 koristeci Remi repozitorijum.

Prvo sto treba da uradimo je instaliranje EPEL repositorujuma.

sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

y

Centos-8 epel repositorijum

Sledece treba da instaliramo yum utils i da omogucimo remi-repositorijum

sudo dnf install dnf-utils http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
y

Centos remi

Posle instalcije yum-utils i Remi-packages pretrazicemo koje php verzije su nam dostupne.

sudo dnf module list php

Prikazace se dostupni Php moduli. Videcemo koji je trenutno php aktivan on ima slovo [d] na kraju.

Centos 8 list php

Sada cemo da instaliramo novu verziju php na CentOS 8, prvo radimo reset php modula komandom.

sudo dnf module reset php
y

Kada resetujemo php onda cemo da omoguceimo php 7.4 verziju.

sudo dnf module enable php:remi-7.4
y

Sada cemo da instaliramo PHP i PHP-FPM (FastCGI Process Manager) i prikljuciti ostale dodatne module.

sudo dnf install php php-opcache php-gd php-curl php-mysqlnd

Potvrdimo sa y ako nas vise puta pita

Da bi proverili koja je verzija instalirana kucamo

php -v

Napomena: bitno je da php-fpm omogucimo da se podize pri restartu servera i da ga pokrenemo sada.

sudo systemctl start php-fpm
sudo systemctl enable php-fpm

Da proverimo da li se pokrenuo php-fpm kucamo

sudo systemctl status php-fpm

php-fpm omogucavanje

SELinux na CentOS 8

SELinux treba da dopusti Apachu da izvrsava komande za php kroz php-fpm. Treba da uradite sledece, ili da ugasiate skroz SELinux ili da primenite polisu da se dozvoli ovo za apache. Trenutno necemo gasiti SELinux.

sudo setsebool -P httpd_execmem 1

Restartujemo apache

sudo systemctl restart httpd

SeLinux dozvola za koriscenje php-fpm

Testiranje da li radi Web servis.

Uradicemo test da li rad web servis koji i da li ce se prikazati stranica kad je budemo trazili od nase servera.

Napravicemo jedan dokument i onda cemo kroz pretrazivac da pogldemo da li se prikazuje stranica za php.

vi /var/ww/html/info.php

Ubacite ove linije koda

<?php
phpinfo ();
?>

Kada napravimo document odemo u pretrazivac i otkucamo adresu naseg servera/info.php

Primer: 192.168.100.100/info.php

Sada je gotova instalacija Apache, PHP i MariaDB na CentOS 8 serveru.

Vi editor
provera php na centOS

Ako zelimo da hostujemo vise sajtova na serveru treba da se urade podesavanja. Dodacemo zatim i wordpress sajt. U nastavku pogledajte kako hostovati vise sajtova i instalacija wordpressa? ovo ce da pomogne da se napravi sablon kako da se pravi vise sajtova na jednom serveru..

Related Posts