Kako instalirati nagios na CentOS 8?

Instalacija Nagios Core servera na CentOS 8.

Nagios Core služi za monitoring infrastrukture, on nadgleda dostupnost klijenta, nadgleda CPU mašine, procese… Postoji verzija koja je free to je Nagios Core koji ćemo mi da podignemo i naravno plaćena verzija Nagiosa. Na ovom linku možete da pogledate razlike izmedju verzija Nagios Core i Nagios XI.

Pošto je ovo malo komplikovano da bi sve radilo u najboljem redu prvo ćemo da instaliramo Nagios server za monitoring. Onda ćemo morati da podesimo neke fajlove i konfiguracije kako bi on mogao da komunicira sa klijentma koje ćemo mi da nadgledamo. Ja ću posle instalacije dodati jedan linux CentOS 8 i jedan WIndwos 10 kao primer kako nagios prati da li je sve u redu sa tim klijentima. Može i da se podesi da nagios šalje email ako je nešto kritično ili u najgorem slučaju ako neki od klijenta nije više dostupan.

Potrebno je narvano i na Linux i na Window mašini da se instaliraju dodaci koji komuniciraju sa  Nagios Core serverom.

Krećemo sa instalacijom. Potreban nam je svež Linux CenoOS 8 za početak.

1. Sada ćemo da omogućimo epel repozitorijum

dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

y

Nagios Core epel repozitorijum

 

2. Gasimo SELinux

sed -i ‘s/SELINUX=.*/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config

setenforce 0

Gasenje SELinuxa

 

3. Instaliramo neophodne dodatke kao i sam update Sistema ako ga ima.

dnf install -y gcc glibc glibc-common perl httpd php wget gd gd-devel

instaliranje php httpd

dnf update -y

Azuriranje sistema Centos 8

 

4. Preuzimanje Nagios Core

Skidamo Najnoviju verziju Nagios Core monitoring alata, radimo konfiguraciju fajlova kako bi nagios mogao da se instalira sa neophodnim ovlašćenjima. Omogućavamo neke dodatke koje smo instalirali. Na sledećem linku pogledajte koja je poslednja verzija nagiosa i ispravite samo putanju ako želite najnoviju verziju.

cd /tmp

wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.6.tar.gz

Prezimanje nagiosa

tar xzf nagioscore.tar.gz

cd /tmp/nagioscore-nagios-4.4.6/

Raspakivanje fajlova za nagios core

./configure

Konfiguracija raspakovanih fajlova nagiosa

make all

Komanda make all za konfiguraciju

make install-groups-users

usermod -a -G nagios apache

Instalacija grupe i usera za nagios

make install

make all komanda

make install-daemoninit

instaliranje demona

make install-commandmode

instalacija chomandmode

make install-config

make install config za nagios

make install-webconf

Web prikaz instliranje

 

5. Otvaranje firewall portova

Završena je instalacija sada treba da otvorimo portove u firewall-u

firewall-cmd ‐‐zone=public ‐‐add-port=80/tcp

firewall-cmd ‐‐zone=public ‐‐add-port=80/tcp ‐‐permanent

otvaranje portova na Centos

 

6. Postavljamo šifru koja će da bude za logovanje na admin panel.

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

postavljanje sifre za admin usera

 

7. Pokrećemo sledeće servise ako nisu pokrenuti.

systemctl start httpd.service
systemctl enable httpd.service
systemctl start nagios.service
systemctl enable nagios.service
systemctl enable php-fpm
systemctl start php-fpm

 

8. Zavšena je instalacija Nagos Core na CentOS 8

Sada treba da se ulogujmo i vidimo da li radi početna stranica. Logovanje na Nagios Core. Idemo u Browser i kucamo adresu gde je instaliran nagios core IP/nagios

http://192.168.100.132/nagios
username: nagosadmin
password: *****

Nagios Login Page

Instalacija Nagios Plugin

Da bi videli koja je poslednja verzija plugina idite na ovu stranicu i samo zamenite putanju ako ima noviji. Posle wget komande zamenite putanju za novi. https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/releases/

dnf install -y make gettext automake autoconf openssl-devel net-snmp net-snmp-utils

Instaliranje dodataka

dnf ‐‐enablerepo=PowerTools,epel install perl-Net-SNMP

omogucavanje power tools-a

wget https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/releases/download/release-2.3.3/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz

Preuzimanje plugina

tar -xzf nagios-plugins-2.3.3.tar.gz

raspakivanje plugina

cd nagios-plugins-2.3.3

prelazak u folder

./configure ‐‐with-nagios-user=nagios ‐‐with-nagios-group=nagios

konfiguracija plugina

make

komanda make za plugin nagiosa

make install

make install komanda za plugin

Instalacija NRPE plugina za Nagios Core

Pomoću NRPE plugina Nagios Core server šalje upit nekoj linux mašini koja isto na sebi mora da ima instalirane plugine i tako dobija informacije o statusu te Linux mašine.

cd /tmp

wget https://github.com/NagiosEnterprises/nrpe/releases/download/nrpe-4.0.3/nrpe-4.0.3.tar.gz

Preuzimanje NRPE plugina

tar xzf nrpe-4.0.3.tar.gz
cd nrpe-4.0.3
./configure ‐‐with-nagios-user=nagios ‐‐with-nagios-group=nagios

Instlacija nrpe plugina

make all

make all komanda za NRPE

make install

make install komanda NRPE plugin

PROVERA da li NAGIOS core ima ERROR

Ova komanda vam je jedna od najbitnijih. Posle svake modifikacije nekog fajla ili dodavanja novog klijent.cfg fajla treba uraditi ovo i videti da li dobijamo error ili je sve u redu. Na slici ispod se može videti input kako izgleda kada je sve u redu i u tom slučaju nam je sigurno da možemo da uradimo restart nagios servisa. Ali još ću par puta da podsetim ovu komandu i prikazaću jedan od errora kako izgleda.

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Provera da li nagios ima neke greske

Ovako izgleda taj prikaz kada je sve u redu i ako nema ni jedna greška.

Nagios prikaz da li ima error neki

Konfiguracija NRPE plugina za monitoring linux OS.

Imamo instaliran NRPE koji nam omogućava da radimo monitoring neke linux mašine. Da bi on radio moramo da dodamo u nagios komandni fajl kako se izvšava komanda za nrpe i on će tako da zna šta treba da uradi sa podacima koje dobije od linux mašine koju nadgledamo.

nano /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

Nrpe komandni fajl

Kada otvorite ovaj fajl videćete da nigde nije definisana komanda za check_nrpe. Na kraj fajl dodajte ovu liniju koda.

define command {
command_name check_nrpe
command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

Komanda za nrpe plugin

Kada snimite ovaj fajl obavezno proverite da li nagios ima neke greške komandom.

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Završena je instalacija Nagios-a i plugina.

Sada imamo Nagios core server za monitoring. Sledeće što želimo jeste neki Linux klijent da nadgledamo, da bi to mogli potrebna su neka podešavanja na Nagios-u i na Linux klijentu koji želimo da pratimo.

1.Treba da instaliramo NRPE plugine na taj linux klijent da podesimo neke fajlove ko što je nrpe.cfg.
2.Treba da dodamo Linux klijent fajl u Nagios Core.

Na sledećem linku pogledajte kako da podesite i nadgledate Linux mašinu sa Nagios-om. U ovom primeru ću koristiti jedan CentOS 8 linux koji želim da mi nagios prati.

Related Posts