Kako instalirati phpMyAdmin na CentOS 8?

Instalacija phpMyAdmin pravljenje baze i usera, instalacija WordPress.

PhpMyAdmin je besplatan open-source alat za upravljanje MySQL I MariaDB bazama preko web GUI interfejsa. Najlakši način kako možete da napravite novu bazu i usera, imporutujete ili exportujete baze, brišete dodajete šta god da vam treba možete da uradite kroz phpMyAdmin.

Potrebno je pre toga da imate LAMP instaliran na CentOS 8 serveru. Ukoliko nemate instaliran pogledajte ovaj blog kako da instalirate LAMP na centOS 8 serveru?

Početak instalacija phpMyAdmina.

Postanite root user.

U centOS 8 repositorijumu nije dostupan phpMyAdmin. Mi ćemo da ga skinemo sa njihovog sajta i to poslednju verziju koja je dostupna. Pogledajte sajt phpMyAdmin ukoliko želite najnoviju veziju meni je trenutno verzija 5.0.2.

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.2/phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip

Preuyimanje phpMyAdmin instalacije

Kada preuzmemo phpMyAdmin treba da ga raspakujemo komandom.

unzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip

raspakivanje phpMyAdmin instalacije

Kad smo ga raspakovali treba da ga prebacimo u drugi folder.

mv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages /usr/share/phpMyAdmin

Prebacivanje phpMyAdmina u drugi folder

Sledeće što treba je da odemo folder /usr/share/phpMyAdmin i da promenimo ime jednom fajlu.

cd /usr/share/phpMyAdmin
mv config.sample.inc.php config.inc.php

Konfiguracioni falj za phpMyAdmin

Treba sada da otvorimo taj fajl sa nekim tekst editorom npr. sa nano ili sa vi editorom. Otvorimo u browseru sajt sa kog ćemo da generišemo Blowfish. Kad otvorimo ovu web stranici https://phpsolved.com/phpmyadmin-blowfish-secret-generator/  Izgenerisaće se ključ koji ćemo da ubacimo u fajl /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php. Idemo sada korak po korak to da uradimo.

Gnerisati Blowfish na ovoj web stranici. https://phpsolved.com/phpmyadmin-blowfish-secret-generator/

Blowfish generisanje kljuca

Kao što možemo da vidimo imamo sada ključ koji treba da kopiramo u konfiguracioni fajl od phpMyAdmina.

Otvoriti konfiguracioni fajl da bi dodali ključ koji smo generisali.

nano /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php

dodavanje blowfish u phpMyAdmin fajl

U sledećoj linij izmedju navodnika dodamo naš generisan blowfish. $cfg[‘blowfish_secret’] = ”; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

Ubacivanje kljuca u fajl

Sninimo promene na tom fajlu.

Sada importujemo baze napravaljene sa komandom

mysql < /usr/share/phpMyAdmin/sql/create_tables.sql -u root -p

Importujemo baze u phpMyAdmin

Praivmo tmp direktorijum za phpMyAdmin i dajemo mu posebna prava.

mkdir /usr/share/phpMyAdmin/tmp
chown -R apache:apache /usr/share/phpMyAdmin
chmod 777 /usr/share/phpMyAdmin/tmp

Pravljenje foldera tmp za phpmyadmin

Konfiguracija Apache za phpMyAdmin.

Moramo da napravimo virtual host u apache-u za phpMyAdmin

nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

virtuelni host fajl ya phpMyAdmin

Kada otvorimo ovaj phpMyAdmin.conf ubacimo ove linije koda.

Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
AddDefaultCharset UTF-8

<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4
<RequireAny>
Require all granted
</RequireAny>
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from 127.0.0.1
Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/>
<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4
<RequireAny>
Require all granted
</RequireAny>
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from 127.0.0.1
Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>

Snimite promene.

Sada treba da uradimo restart apache servisa kako bi se primenila podešavanja.

systemctl restart httpd

Provera statusa apache servisa

systemctl status apache

Instalacija phpMyAdmina je završena. Ako ima nekih problema sada prilikom pristupanja phpMyAdmina treba da se obrati pažnja opet na SELinux.

SELinux dozvole prstupa za phpMyAdmin primeniti ove 4 komande.

dnf install policycoreutils-python-utils

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‘/usr/share/phpMyAdmin/’ 

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t

“/usr/share/phpMyAdmin/tmp(/.*)?”

restorecon -Rv ‘/usr/share/phpMyAdmin/’

Opet bih skrenuo pažnju da sve što testirate ako ne uspe da se prikaže željeni rezultat pokušajte priveremeno da ugasite SELinux i posle ga upalite ponovo nakon testiranja.

Privremeno gasnje SELinuxa. U slučaju da restartujete server upaliće se SELinux pošto je ovo samo privremeno.

setenforce 0

Ponovo pokretanje SELinuxa

setenforce 1

Proveriti da li radi sada phpmyadmin tako što ćemo da kucamo http://IP-addressa/phpmyadmin

192.168.100.100/phpmyadmin

Ako ste stigli do ovde znači da je phpMyAdmin instaliran. Sada ćemo da pristupimo i da naprapravimo jednog korsinika i bazu jer smo ostali dužni da podignemo domen2.com.

Instalacija WordPress i pravljenje baze i usera kroz phpmyadmin.

Imamo instaliran i podešen LAMP i phpMyAdmin za lakše upravljenje bazom. Sledeći korak je da napravimo bazu i usera za naš drugi sajt a to je domen2.com. U predhodnom blogu smo bili pravili strukturu sajtova i napravili smo i za domen2.com foldere i putanju da apache zna gde da gleda. Ukoliko ste preskocili taj deo pogledajte ovaj blog kad smo instalirali prvi domen1.com i sve što smo za njega pravili pravili smo i za domen2.com. Ovde preskačemo sve delove i direktno pravimo bazu za domen2.com i u već napravljenju strutkturu foldera prebacujemo wordpress instalacione fajlove.

Otvorimo browser i otkucamo IP-ADRESU/phpmyadmin

192.168.100.100/phpmyadmin

Otkucate šifru koju ste stavili za mariaDB kada ste je setovali.

Sa leve strane kliknite New, napišete ime baze ja sam stavio domen2db i za bazu sam stavio da bude utf8mb4_unicode_ci, kliknite na Create.

Kreiranje baze kroz phpMyAdmin

Sada treba da napravimo usera I da mu dodelimo prava nad tom bazom.

Gore gde su kartice piše Privileges kliknite na to.

Dole će pisati Add user Account kliknite na to.

Pravljenje usera

Popunite sledeća polja

User name: userpi2
Password: 123456
Re-type: 123456

popunjavanje podataka za usera

Kad ste popunili ovo treba da se još dodele prava koja će taj korisnik da ima nad bazom koju smo napravili.

Štiklirajte Data, Structure, Adminstration. Time dajemo sva prava useru nad bazom.

Dole desno imate GO dugme. Pritisnite i napravili ste usera.

dodavenje prava useru nad bazom

Instaliranje WordPress-a.

Sada smo spremni da instaliramo wordpress sajt na nas drugi domen a to je domen2.com.

Ne zaboravite da u host fajlu upišete gde se taj domen nalazi isto kao što smo uradili za domen1.com.

Prvo treba da prebacimo wordpress fajlove u folder /var/www/domen2.com/public.html

cd /tmp
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xvzf latest.tar.gz
cp -R /tmp/wordpress/* /var/www/domen2.com/public_html/
sudo chown -R apache: /var/www/domen2.com

SElinux damo dozvole pristupa za domen2.com.

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t \
“/var/www/domen1.com(/.*)?”
restorecon -Rv /var/www/domen1.com

Otkucamo sada u browser domen2.com I kliknemo na Let’s go!

Popinite Database Name kao što ste napravili u phpmyadmin domen2db

Username userpi2
Password 123456

Wordpress instalacija

Kliknemo na Submit i onda kliknemo na run the installation

Posle toga popunite detalje za novi domen2.com po istom principu kao i za domen1.com.

Ovim smo završili instalaciju phpMyAdmin i napravili smo bazu i usera. Pokazali smo opet kako da uradite instalaciju WordPress-a.

Sledeće što možete da pogleda kako da instalirate SFTP pristup preko ftp klijenta.

Related Posts